Monitor Księgowego nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [27 / 40] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy wydatki na lobbing stanowią koszty podatkowe

PROBLEM Spółka należy do grupy przedsiębiorców dotkniętych niekorzystnymi regulacjami prawnymi w zakresie energii odnawialnej. Zwróciła się do nas firma konsultingowa z propozycją przedstawiania naszych racji wobec organów administracyjnych i władzy ustawodawczej. Czy wydatki na taki lobbing spółka będzie mogła zaliczyć do