Monitor Księgowego nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [24 / 40] >

Rachunkowość

Jaką datę podać na arkuszu spisu z natury, gdy dzień bilansowy jest dniem wolnym od pracy

PROBLEM Jednostka stosuje metodę odpisywania bezpośrednio po zakupie w koszty rzeczowych składników aktywów obrotowych. Według ustawy o rachunkowości roczna ich inwentaryzacja powinna zostać dokonana na ostatni dzień roku obrotowego, czyli 31 grudnia 2017 r. Czy na arkuszu spisu z natury należy podać datę 31 grudnia 2017 r., pomimo