Monitor Księgowego nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [26 / 40] >

Rachunkowość

W jaki sposób poprawiać błędy na arkuszu spisu z natury

PROBLEM Zdarza się, że członkowie zespołu spisowego mylą się, dokonując wpisów na arkuszu spisowym, np. podając błędny numer inwentarzowy lub niewłaściwą ilość spisywanego składnika majątkowego. W jaki sposób powinni poprawiać takie błędy? RADA Błędy na dowodach wewnętrznych (a takim jest między innymi arkusz spisu