Monitor Księgowego nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [17 / 40] >

Raport Monitora Księgowego

Wykup przedmiotu leasingu – skutki podatkowe i ewidencja księgowa

Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu umówionego przez strony okresu jest najbardziej naturalnym sposobem zakończenia umowy leasingu. Ze względu jednak na specyficzne regulacje podatkowe umowy leasingu występuje ryzyko niewłaściwego rozliczenia podatkowych skutków wykupu. Publikacja przedstawi istotne kwestie podatkowe, o jakich powinny pamiętać strony umowy leasingu przy dokonywaniu wykupu (sprzedaży) przedmiotu leasingu. W publikacji przedstawiamy także ewidencję rachunkową wykupu przedmiotu leasingu.