Monitor Księgowego nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [6 / 40] >

O tym musisz wiedzieć!

Rachunek przepływów pieniężnych – aktualizacja krajowego standardu rachunkowości

Komitet Standardów Rachunkowości dokonał aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”. Zaktualizowana wersja KSR 1 nie wnosi istotnych merytorycznych zmian. Jedyna merytoryczna zmiana dotyczy dostosowania treści Standardu do zmian dokonanych wcześniej w ustawie o rachunkowości– wprowadzających uproszczenia w zakresie sprawozdawczości jednostek mikro i małych.