Monitor Księgowego nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [1 / 40] >

Aktualności

Wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Od 4 listopada 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rozporządzenie określa: wzór zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, wzór wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych oraz