Monitor Księgowego nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [2 / 40] >

Aktualności

Obowiązkowe OC firm audytorskich

Od 22 grudnia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające: szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) firmy audytorskiej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej oraz z tytułu świadczenia usług lub prowadzenia działalności, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z