Monitor Księgowego nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [4 / 40] >

Aktualności

Nowe wzory deklaracji i informacji PFRON

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się wzory deklaracji miesięcznych wpłat na PFRON (DEK-I-b) oraz deklaracji ewidencyjnej wpłat na PFRON (DEK-Z). Wymienione deklaracje za okresy sprawozdawcze do grudnia 2017 r. włącznie składa się według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, natomiast zmian w tych deklaracjach