Monitor Księgowego nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [5 / 40] >

Aktualności

Nowe uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego została wskazana jako organ odpowiedzialny za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie przepisów rozporządzenia UE 1286/2014 z 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych