Wydanie bieżące

Dodatki

Spis treści

Spis treści dodatku: Temat na czasie - Dochód z zysków kapitałowych - opodatkowanie i ewidencja

Spis treści dodatku: Wskaźniki i stawki

Spis treści dodatku: Ściąga dla księgowych

Spis treści dodatku: Ewidencja przychodów – struktura JPK - dodatek internetowy

Spis treści dodatku: PKPIR – struktura JPK - dodatek internetowy