Formularze

DNU-R Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług

Opublikowano: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. 2015 poz. 1304).