Formularze

Bilans retrospektywny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047).