Formularze

PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT/BR Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

Opublikowano:Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U., poz. 2001 ostatnia zmiana: Dz.U. 2017, poz. 536). Wersja 2 - obowiązujaca od 14.03.2017 r.     Wersja 1 - obowiązujaca od 2.04.2016 r....