Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [39 / 50] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy organizator konferencji może zaliczać do kosztów wydatki związane z dojazdami wykładowców

PROBLEM W ramach wykonywanej działalności świadczę usługi organizacji konferencji na rzecz lub w ramach współpracy z towarzystwami naukowymi. Zajmuję się obsługą techniczną i administracyjną konferencji, tj. w szczególności prowadzeniem rejestracji uczestników, zapewnieniem uczestnikom zakwaterowania. Za merytoryczną