Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [25 / 50] >

VAT

Czy usługi telemedycyny są zwolnione z VAT

PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętych usług medycznych. Usługi te są realizowane w prowadzonych przez spółkę placówkach spełniających definicję podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638