Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [30 / 50] >

Rachunkowość

Z jakich elementów powinno składać się sprawozdanie finansowe jednostki małej

PROBLEM Proszę o przedstawienie, z jakich elementów powinno składać się sprawozdanie finansowe jednostki małej? RADA Liczba możliwych wariantów sprawozdania finansowego jednostki małej zależy w głównej mierze od podjętej decyzji przez organ zatwierdzający. Wpływ na możliwe wybory ma też forma prawna, w jakiej działa dana