Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [22 / 50] >

O to pytają księgowi

Czy można amortyzować środki trwałe otrzymane w darowiźnie od najbliższych

Ojciec zamierza przekazać synowi środki trwałe. Czy syn będzie mógł zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych?