Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [2 / 50] >

Aktualności

Gwarancje spłaty kredytów

O pół roku przedłużono program gwarancji de minimis. Po nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów program ten wygaśnie 30 czerwca 2018 r. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 10 grudnia 2017 r. Przypomnijmy, że gwarancja de minimis to