Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [14 / 59] >

O tym musisz wiedzieć!

Do 28 lutego 2018 r. płatnicy mają czas na przekazanie rocznej informacji ZUS IMIR za 2017 r.

Ubezpieczonym, którzy otrzymywali informacje o wysokości składek oraz wypłaconych świadczeniach co miesiąc, co do zasady płatnicy składek nie mają obowiązku sporządzenia informacji rocznej, chyba że np. pracownik czy zleceniobiorca zwróci się do płatnika z pisemnym wnioskiem o jej wydanie. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy takich informacji pracodawca nie przekazywał w trakcie roku. Ci płatnicy składek mają obowiązek sporządzenia i przekazania ubezpieczonym rocznej informacji ZUS IMIR obejmującej okres od stycznia do grudnia roku poprzedniego w podziale na poszczególne miesiące. Termin na przekazanie ubezpieczonym rocznej informacji za 2017 r. upływa 28 lutego 2018 r.