Monitor Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [10 / 59] >

Aktualności

Zmiany we wzorcowym planie kont dla banków

Od 24 stycznia 2018 r. Minister Finansów wprowadził zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. Zmiany dotyczą m.in. operacji z udziałem środków pieniężnych i operacje z podmiotami finansowymi oraz z podmiotami niefinansowymi, a także operacji z instytucjami rządowymi i