Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [53 / 69] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy w 2018 r. nadal można zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od budynku nabytego w darowiźnie

PROBLEM Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiada w ewidencji środków trwałych budynek warsztatu. Budynek ten nabyła w 1999 r. w formie darowizny od swojego ojca. Od tego roku budynek ten był amortyzowany stawką 2,5% od wartości początkowej 100 000 zł. Podatnik kilkakrotnie ponosił koszt ulepszenia budynku,