Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [49 / 62] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy można jednorazowo zamortyzować fabrycznie nowy środek trwały, którego koszt zakupu został częściowo zrefundowany

PROBLEM Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła w lutym 2018 r. fabrycznie nowy środek trwały. Jest to prasa krawędziowa zakwalifikowana do KŚT 421. Została ona nabyta za granicą i stanowi WNT. Prasę oddano do użytku, a jej wartość początkową wyliczono na 350 000 zł. Jednocześnie zawarto umowę w