Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [54 / 69] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak spółka powinna rozliczyć nieodpłatne udostępnienie komandytariuszowi samochodu również do celów prywatnych

PROBLEM Spółka komandytowa oddała nieodpłatnie komandytariuszowi (osobie fizycznej) do dyspozycji samochód osobowy, który jest przedmiotem leasingu. Samochód wykorzystywany jest przez komandytariusza również do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną przez spółkę działalnością. Komandytariusz nie jest pracownikiem