Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [51 / 69] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy spółka powstała w wyniku podziału może skorzystać z 15% stawki CIT – interpretacja MF

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych powstały w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału ma prawo do 15% stawki CIT, o ile powstał przed 28 września 2016 r. Jak wyjaśnił fiskus, ograniczenia w korzystaniu z tej stawki dotyczą podatników utworzonych w ramach wskazanych operacji reorganizacyjnych w okresie od 28 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i od 1 stycznia 2017. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.