Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [40 / 69] >

Rachunkowość

Do kiedy można podjąć decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego w formie uproszczonej

PROBLEM Czy jeszcze w marcu można podjąć decyzję o stosowaniu uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro. Czy jednostka mikro może sporządzać sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości (a więc w formacie przewidzianym dla jednostek małych)? RADA Organ zatwierdzający musi pojąć decyzję o