Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [41 / 69] >

Rachunkowość

Jak ustalić i wykazać w sprawozdaniu finansowym trwałą utratę wartości środków trwałych

PROBLEM W związku ze zmianą technologii produkcji od stycznia 2018 r. przestaliśmy używać wielu środków trwałych niecałkowicie zamortyzowanych. Czy należy dokonać odpisów aktualizujących tych środków trwałych? Jak ustalić wartość odpisu aktualizującego i jak wykazać go w bilansie? RADA Zmiana technologii produkcji jest