Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [43 / 69] >

Rachunkowość

Jak ująć w księgach rachunkowych rezygnację z ustalania odroczonego podatku dochodowego

PROBLEM W sprawozdaniu za 2016 r. ustalaliśmy aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W 2017 r. była podjęta decyzja o rezygnacji z ustalania odroczonego podatku dochodowego. W jaki sposób wyksięgować stan aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu za 2017 r.