Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [60 / 62] >

Prawo gospodarcze w rozliczeniach księgowych

Co różni karę umowną od kary gwarancyjnej

PROBLEM Prowadzimy działalność w sektorze auto-moto, produkujemy projektory do systemów wyświetlania danych HUB. Umowę na dostawy podpisywaliśmy zawsze na 2 lata. Wszystkie umowy zawierały zapisy o obowiązku zapłaty przez nas kar umownych za opóźnienia w dostawach. W tym roku otrzymaliśmy nowy projekt umowy, która jest identyczna