Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [7 / 69] >

Aktualności

Przesyłanie ksiąg podatkowych w formie elektronicznej

W przepisach regulujących zasady przesyłania ksiąg podatkowych w formie elektronicznej wprowadzono uproszczenia dla podatników będących osobami fizycznymi. Podatnicy ci do końca 2018 r. przy przesyłaniu ksiąg podatkowych zamiast podpisem elektronicznym lub podpisem e-PUAP mogą posługiwać się zestawem danych uwierzytelniających