Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [38 / 62] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy wsparcie finansowe dla dystrybutora organizującego imprezy wizerunkowe dla klientów może być kosztem podatkowym

PROBLEM Spółka z o.o. zajmuje się dystrybucją pasz dla rolników. Spółka posiada rozbudowaną sieć dystrybutorów, którym sprzedaje pasze. Dystrybutorzy oprócz samej sprzedaży pasz rolnikom, na podstawie ustaleń ze spółką, prowadzą na terenie swojej działalności (lokalnie) szeroko rozumiane działania marketingowe i inne