Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [51 / 62] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak ustalić przychód pracownika, któremu pracodawca nieodpłatnie udostępnia mieszkanie – interpretacja MF

Pracownik, któremu pracodawca nieodpłatnie udostępnia lokal mieszkalny, osiąga przychód z nieodpłatnych świadczeń w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.