Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [52 / 62] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W jakiej wysokości powstaje przychód z działalności gospodarczej w przypadku umorzenia przez bank części kredytu wraz z odsetkami

PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą. Z powodu problemów finansowych nie byłem w stanie spłacić kredytu bankowego. Bank umorzył mi częściowo dług na kwotę 38 000 zł. Kwota ta zawiera część należności głównej i odsetki, których termin zapłaty upłynął. Czy przychodem z działalności są tylko umorzone odsetki,