Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [58 / 62] >

Kadry i płace

Czy za zwolnienie z pracy spowodowane wprowadzeniem zakazu handlu przysługuje odprawa

PROBLEM Z uwagi na regulacje zakazujące handlu w niedziele, jako spółka zatrudniająca w ramach stosunku pracy ponad 40 osób, będziemy musieli zwolnić 3 pracowników zajmujących stanowiska sprzedawców. Czy taka sytuacja będzie wymagała wypłacenia im odpraw pieniężnych, o których mowa w ustawie o zwolnieniach grupowych, skoro