Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [44 / 62] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy do przychodu uzyskanego przez byłego pracownika z tytułu projektu racjonalizatorskiego można zastosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodów

PROBLEM Nasza firma wypłaca pracownikom dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wdrożonego w firmie projektu racjonalizatorskiego na postawie odrębnego regulaminu, regulującego kwestie tego typu projektów. Do tych wynagrodzeń stosujemy 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. Ze względu na to, że jeden z projektów został wdrożony po