Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [46 / 62] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy przychód uzyskany ze zbycia lub wymiany bitcoinów przeniesionych z majątku prywatnego do majątku firmy jest opodatkowany PIT – interpretacja MF

Przychody uzyskiwane z dokonanej w ramach prowadzonej działalności sprzedaży bądź wymiany wirtualnej waluty bitcoin stanowią przychody z tej działalności. Podlegają one opodatkowaniu zgodnie z wybraną przez podatnika formą opodatkowania prowadzonej działalności. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.