Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [55 / 62] >

ZUS

Jak prawidłowo ustalić okres zasiłkowy, gdy po przerwie na zaświadczeniu lekarskim widnieje kod A

PROBLEM Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby przez okres 188 dni - od 16 sierpnia 2017 r. do 19 lutego 2018 r. Z tego tytułu zakład pracy wypłacił wynagrodzenie chorobowe (33 dni) i zasiłek chorobowy łącznie za okres 182 dni, tj. do 13 lutego 2018 r. Pozostałe 6 dni zwolnienia lekarskiego zakład pracy uznał za