Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [8 / 62] >

O tym musisz wiedzieć!

1 kwietnia 2018 r. – zmiany w zwolnieniach z obowiązku stosowania kas rejestrujących

1 kwietnia 2018 r. tracą moc niektóre zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Od tej daty istnieje bezwzględny obowiązek ewidencjonowania usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne. Minister Finansów zrezygnował jednak z pierwotnego zamiaru objęcia bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania usług wymiany walut.