Monitor Księgowego nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [40 / 60] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak przeliczać na złote zwracane pracownikowi koszty delegacji poniesione w walucie obcej

PROBLEM Spółka wysyła pracowników w delegacje. Jaki kurs przeliczeniowy stosować przy dokonywaniu pracownikom zwrotu kosztów delegacji poniesionych w walucie obcej? RADA Do przeliczania na złote poniesionych w walutach obcych kosztów delegacji spółka powinna stosować kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z