Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [22 / 53] >

VAT

Jakie są skutki nieodpłatnego przekazania nieruchomości wykorzystywanych w działalności opodatkowanej VAT

PROBLEM Aktywny podatnik VAT - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - chce w 2018 r. podarować swojemu synowi budynek warsztatu wraz z wybrukowanym placem i ogrodzeniem. Podatnik nabył budynek także w formie darowizny (nie przysługiwało mu odliczenie VAT). Osiem lat temu (2010 r.) dokonywał modernizacji budynku i