Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [24 / 53] >

VAT

Prawo do stosowania 8-procentowej stawki VAT dla programów komputerowych – wyrok NSA

8-procentowa stawka VAT dla programów komputerowych może być stosowana tylko wtedy, gdy podatnik jest twórcą albo współtwórcą programu, a nie wtedy, gdy go nabywa, a następnie odsprzedaje (wyrok NSA z 8 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 807/16).