Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [27 / 53] >

VAT

Czy można skorygować fakturę w drodze faktury korygującej do zera w sytuacji, gdy zawarcie umowy było nieważne lub obarczone ryzykiem nieważności

PROBLEM W toku prowadzonej działalności spółka (podatnik VAT czynny) zawiera bardzo dużo umów o świadczenie usług z klientami (w skali roku będą to nawet tysiące umów). Umowy są zawierane w formie papierowej, elektronicznej i telefonicznej. W związku z bardzo dużą ilością umów oraz zróżnicowanym trybem ich zawierania w