Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [30 / 53] >

Rachunkowość

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych kolejne ulepszenie środka trwałego w danym roku, gdy suma jego ulepszeń przekroczyła 10 000 zł

Ustawy podatkowe wskazują (art. 22g ust. 17 updof oraz art. 16g ust. 13 updop), że jeżeli środek trwały uległ ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, to wartość początkową tych środków należy powiększyć o sumę wydatków na ich ulepszenie. Od 1 stycznia 2018 r. kwota graniczna ulepszenia wynosi 10 000 zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku ulepszeń środków trwałych (w tym i kolejnych) wprowadzonych do ewidencji przed 1 stycznia 2018 r. zastosowanie znajdzie „poprzedni” limit wynoszący 3 500 zł.