Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [28 / 53] >

Rachunkowość

Jak rozliczyć prowizję bankową pobieraną z rachunku walutowego

PROBLEM Spółka cywilna prowadząca pełną księgowość posiada firmowy rachunek walutowy. Od wpływających zapłat należności oblicza różnice kursowe i księguje w koszty lub przychody finansowe. Bank pobiera prowizję od wpływu waluty, którą spółka przelicza według kursu średniego NBP z dnia poprzedniego i księguje w koszty