Monitor Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [4 / 53] >

Aktualności

Informacja o grupie podmiotów

Informacja o grupie podmiotów zawiera m.in. dane dotyczące działalności prowadzonej przez jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów obejmujące: sumę kapitału podstawowego (zakładowego), niepodzielony zysk z lat ubiegłych na koniec sprawozdawczego roku obrotowego - wykazane według państwa lub terytorium,