Monitor Księgowego nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [52 / 60] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy pracownik, który otrzymał kartę przedpłaconą, uzyskuje przychód – interpretacja MF

Pracownik, który otrzymał kartę przedpłaconą, osiąga przychód ze stosunku pracy. Jeżeli środki, którymi zasilono kartę, pochodzą z ZFŚS, przychód ten korzysta ze zwolnienia z PIT do kwoty 1000 zł w roku podatkowym. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.