Monitor Księgowego nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [39 / 60] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak skutecznie zmienić rok podatkowy – interpretacja MF

Warunkiem skutecznej zmiany roku podatkowego jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym nie wystarczy samo podjęcie uchwały wspólników o zmianie roku podatkowego i terminowe wysłanie zawiadomienia o zmianie roku podatkowego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o zmianie roku, aby podatnik CIT zmienił rok podatkowy. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.