Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [48 / 61] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy po stronie wspólników spółki jawnej powstaje przychód w związku z jej przekształceniem w spółkę z o.o.

PROBLEM Wspólnikami spółki jawnej są trzy osoby fizyczne (zamieszkałe w Polsce). Wspólnicy są opodatkowani na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Wspólnicy planują przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z planowaną zmianą formy prawnej spółki wartość nominalna udziałów