Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [63 / 65] >

Inne podatki i opłaty

Powołanie się przez świadka na dawną darowiznę a sankcyjny PCC - wyrok NSA

Świadek powołujący się (jako obdarowany) na darowiznę niezgłoszoną do opodatkowania w czasie jej przekazania nie może być obciążony sankcyjnym 20-proc. podatkiem od czynności cywilnoprawnych - wyrok NSA z 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 760/16.