Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [21 / 65] >

O tym musisz wiedzieć!

Czy warto ubiegać się o certyfikat RODO

Przepisy RODO przewidują możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego przestrzeganie przez przedsiębiorcę dobrych praktyk przetwarzania danych osobowych. Posiadanie certyfikatu jest całkowicie dobrowolne, to do przedsiębiorcy należy zatem decyzja, czy o niego się ubiegać. Przedstawiamy, kiedy warto ubiegać się o certyfikaty i jak ma wyglądać procedura ich uzyskiwania.