Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [1 / 65] >

Aktualności

Imienne upoważnienia do kontroli na nowych wzorach

Od 20 maja 2018 r. obowiązuje nowy wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej - KON-W(5) . Nowy wzór jest analogiczny do dotychczasowego. Wprowadzono do niego jedynie zmiany dostosowawcze w Pouczeniu o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanego, wynikające z wejścia w życie ustawy z 6 marca 2018 r. -